Home

Zoals iedereen een sterrenbeeld heeft, zo is ook iedere geboortedatum gekoppeld aan een boom. Maarten Hutten van buitenschoolse opvang (BSO) Berezoon, laat de kinderen die hij begeleidt graag kennismaken met ieders eigen boom. Voor Floris, de jongste van het groepje, is dat de knot-es. En...

Op donderdagmiddag 7 november 2019 verzamelde een groep zusters en medewerkers zich op het voorterrein van het woonzorgcentrum aan de Kloosterstraat 10 in Tilburg. Tussen sloopafval, bouwbusjes en een oranje hijskraan waren zij die middag getuige van het verwijderen van ‘de groene letters...
Op donderdag 19 september 2019 zijn het nieuwe verpleeghuis en het appartementencomplex aan de Oude Dijk 5 en 7 officieel geopend. We genieten nog volop na van deze feestelijke, zonnige dag. 
 
Heeft u de foto's al gezien van deze gedenkwaardige dag? 
...
Dit jaar vieren de Fraters van Tilburg hun 175-jarig bestaan. Dat doen zij met de jubileumexpositie 'Missie van Barmhartigheid – 175 jaar Fraters van Tilburg'. Ook worden er lezingen gegeven over het erfgoed van de fraters. Op zondag 20 oktober a.s. om 15.00 uur, geeft dhr. Joost van Hest...
Op zaterdag 12 oktober 2019 begint het nieuwe seizoen van het Bezield Verband Zusters van Liefde. Het hoofdthema voor seizoen 2019-2020 luidt: 'In goed gezelschap'. In vijf bijeenkomsten gaat de groep dieper in op het hoofdthema. Je bent van harte welkom deel te nemen aan een of meer...

Iedere maand schrijft een van de drie bestuursleden van onze Nederlande provincie een blog. In de maand oktober vertelt Zr. Mariëtte Kinker over de door Paus Franciscu uitgeroepen Buitengewone Missiemaand.

In haar blog schrijft ze o.a. "Missie is ons als Congregatie zeker...
Paus Franciscus heeft oktober 2019 uitgeroepen tot Buitengewone Wereldmissiemaand. Met als thema ‘Gedoopt en Gezonden’. In de wereldmissiemaand wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de jonge kerken in de Derde Wereld. Dit jaar gaat de aandacht speciaal uit naar de katholieke gelovigen in...
Op vrijdag 4 oktober 2019 hebben zoveel mogelijk kerken en kapellen hun klokken laten luiden. Dit is tijdens het ‘grote vrijdaggebed’ van de moslims. Ook als Zusters van Liefde hebben wij in de woord- en communieviering op vrijdagmorgen aandacht geschonken aan dit initiatief. ’s Middags om...
Woonzorgcentrum Angeli Custodes in Raalte wordt ingrijpend verbouwd. Op 1 oktober jl. is daarom een aantal bewoners, waaronder vier Zusters van Liefde, verhuisd naar een tijdelijk appartement in Stevenskamp te Heeten. Dit is een andere woonzorglocatie van Zorgrgoep Raalte. De verhuizing is...
De najaarseditie van ons informatieblad 'Zusters' is zojuist verschenen. We doen verslag van de verhuizing van de zusters naar het nieuwe verpleeghuis in Tilburg. Ook in Angeli Custodes, Raalte wordt binnenkort verhuisd. De zusters in Arnhem kunnen genieten van een stiltemeditatie in...

Pagina's