Spiritualiteit

Barmhartigheid, Eenvoud en Godsvertrouwen

Wij, Zusters van Liefde, streven ernaar te leven en werken vanuit Barmhartigheid, Eenvoud en Godsvertrouwen. Gastvrijheid en Gemeenschap vloeien daaruit voort. Vanuit deze grondhouding zetten wij ons in voor armen, zieken, gebrekkigen en noodlijdenden. Dit doen wij in de geest van totale beschikbaarheid.

Inspiratiebronnen 

Wij laten ons hierbij bovenal inspireren door de Schrift, in het bijzonder het Evangelie. Als tweede belangrijke inspiratiebron noemen wij onze Constituties, die gebaseerd zijn op het Evangelie. Ieder van ons is door levenservaring getekend en gevormd. Elkaars leven en innerlijke beleving vormen eveneens een bron van inspiratie.

Onze beschermheiligen

Maria, Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, is hoofdpatrones van de congregatie. De heilige Vincentius a Paulo is de tweede patroon van onze congregatie. Vincentius was in het zeventiende-eeuwse Frankrijk een voorvechter voor en weldoener van de armen. Hij is tevens beschermer van de liefdewerken.

Levensopdracht

Vanuit onze spiritualiteit willen wij gastvrij zijn. Gastvrij in hartelijk zusterschap naar elkaar en in een daadwerkelijke gastvrije houding ten opzichte van anderen. We streven ernaar een luisterend oor, een open oog en een groot hart te hebben voor de tekenen van de tijd; en ons daadwerkelijk daarvoor in te zetten.

Vormen van Verbondenheid

De Zusters van Liefde zetten zich in voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit doen wij als Congregatie, individueel en ook graag samen met bondgenoten. Zo zijn veel zusters aangesloten bij bijvoorbeeld de Beweging van Barmhartigheid, de Vincentiaanse Familie, Bezield Verband Zusters van Liefde of de Barachgroep.