Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid

De Nederlandse Provincie van de Zusters van liefde, O.L.V. Moeder van Barmhartigheid stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Wij geven echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor informatie die door derden aan ons ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. De Nederlandse Provincie van de Zusters van liefde, O.L.V. Moeder van Barmhartigheid is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Deze rechten berusten bij de Nederlandse Provincie Zusters van Liefde, O.L.V. Moeder van Barmhartigheid. Zonder schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren of openbaar te maken op welke wijze dan ook.