Home

Gods scheppingswerk is aan ons allen toevertrouwd. Daarom willen we als Zusters van Liefde zorgvuldig en met respect omgaan met al wat ‘Moeder Aarde, ons gemeenschappelijk huis’ ons biedt. Tijdens de Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september 2016)...
“Hee, wanneer komt het informatieblad ‘Zusters’ weer?,” dacht u de laatste weken wellicht wel eens. Binnenkort kunt u ons informatieblad weer in de brievenbus verwachten. Inderdaad: een maand later dan u gewend bent. 
 
Tijdens de provinciale kapittelvergadering...
Eind maart 2017 verschijnt de zestigste uitgave van ons informatieblad 'Zusters'. Tijdens het kapitteljaar is, onder meer, gesproken over nabijheid, nieuwbouw, toekomst van religieus leven en duurzaamheid. In deze uitgave van ‘Zusters’ zult u deze onderwerpen ook tegenkomen. ...
Samen met de Beweging van barmhartigheid organiseren we een Ontdekkingsreis naar vrouwelijke gestalten van compassie. In 2016 hebben we daartoe drie lezingen over vrouwelijke mystici gehouden. Dit jaar vervolgen we deze ontdekkingsreis met een Ontmoetingsprogramma en een Mariaconferentie...
In februari jl. is Theo te Wierik msc gekozen tot provinciaal overste van de Nederlandse provincie van de Missionarissen van het Heilig Hart. Zijn benoeming geldt voor een periode van drie jaar.
 
...

In februari jl. heeft in het blad van zorgorganisatie 'De Wever' een uitgebreid artikel gestaan over Zr. Lidewijde van Doorn. Zij heeft lange tijd in Suriname gewoond en gewerkt. In 2015 keerde zij terug naar Tilburg, waar ze in woonzorgcentrum Mater Misericordiae woont. Benieuwd naar haar...

Wij zijn in de veertigdagentijd, ook wel de vasten genoemd. De veertigdagentijd is een bezinningsweg naar de opstanding van Pasen. Het is ook een tijd, na de winterduisternis, waarin het licht aan kracht wint en de natuur opnieuw gaat leven. ...
Na ruim 17 jaar op het generaal archief te hebben gewerkt, neemt Zr. Lilian Turlings afscheid...
Van 5 t/m 17 juni 2017 zal het generaal kapittel plaatsvinden in conferentiecentrum Zin in Vught. De kapittelleden zijn inmiddels in alle provincies en delen van de congretatie gekozen. Voor dit kapittel zijn acht kapittelleden vanuit Nederland gekozen....
Het fraaie perenlaantje in de kloostertuin bij het Moederhuis wordt onderzocht. De Congregatie heeft de Stichting Stadsbomen Tilburg toestemming hiervoor gegeven, De Stichting zal enten van de oude perenbomen nemen. Sommige van deze perenbomen zijn 100...