Woordenlijst

Congregatie

Een gemeenschap van religieuzen die geloften afleggen en volgens een bepaalde regel leven.

Constituties

De leefregel volgens welke leden van een congregatie leven.

Geloften

Geloften stoelen op de zogenaamde Evangelische raden, die we op verschillende plaatsen in het Evangelie tegenkomen. Jezus vraagt ons daarin om, omwille van het Rijk Gods, te kiezen voor bepaalde levenswaarden. Het gaat dan om afstand doen van persoonlijk bezit, ongehuwd blijven en leven in gehoorzaamheid. Door de tijd heen zijn deze levenswaarden geworden tot de drie geloften, armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Geloften die worden uitgesproken, wanneer een zuster of broeder zich aan een kloostergemeenschap met een bepaald charisma wil verbinden. Daarmee wordt gekozen voor een leven met een bijzondere toewijding aan God en medemens.
Als Zusters van Liefde hebben wij ons begin jaren 2000 bezonnen op een meer eigentijdse invulling van de geloften. Nieuwe woorden voor oude levenswaarden die ons, via de getuigenissen van het leven van Jezus van Nazareth, zijn aangereikt. De gelofte van armoede wordt tot gelofte van gedeeld bezit in solidariteit met elkaar, de gelofte van zuiverheid tot gelofte van ongehuwd leven in wederzijdse verbondenheid en de gelofte van gehoorzaamheid tot gelofte van luisterbereidheid en gehoor geven aan de woorden uit het Evangelie.

Generaal bestuur

Bestuur dat leiding geeft aan de gehele Congregatie van Zusters van Liefde.

Generalaat

Het huis van waaruit een congregatie wereldwijd bestuurd wordt; het centrale, internationale, adres van een congregatie.

Kapittel

Kapittel is de hoogste bestuursvorm op ieder niveau, zolang het kapittel in functie is. Het kapittel evalueert de onderwerpen en beleidslijnen, die op het voorgaande kapittel werden vastgesteld en formuleert, indien nodig, nieuwe. Tijdens zo’n kapittel wordt ook een nieuw bestuur gekozen. De belangrijkste taak van een kapittel is het spirituele en materiële erfgoed van de Congregatie te bewaren. Binnen onze Congregatie wordt om de vier jaar een kapittel gehouden.

Leken

Personen die niet onder geloften van een congregatie leven.

Maria

Moeder van Jezus, geroemd om haar eenvoud en barmhartigheid. Patrones van de Congregatie.

Overste

Kloosterling(e) die de leiding heeft over een gemeenschap van zusters.

Patroon (patrones)

Beschermer. Maria, Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, is hoofdpatrones van de congregatie. De heilige Vincentius a Paulo is onze tweede patroon. Hij is tevens beschermer van de liefdewerken.

Provinciaal bestuur

Bestuur dat leiding geeft aan een geografisch gedeelte van de Congregatie van Zusters van Liefde.

Provincialaat

Het huis van waaruit een Provincie bestuurd wordt; het centrale adres van een Provincie.

Provincie

Territoriale eenheid binnen de Congregatie. De congregatie van de Zusters van Liefde bestaat uit zes Provincies, waaronder Nederland.

SCMM

Deze afkorting staat voor de Latijnse naam van de Zusters van Liefde, Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, te weten Sorores Caritatis Matris Misericordiae.

Spiritualiteit

Geestelijke levenshouding. Onze spiritualiteit kenmerkt zich door eenvoud en barmhartigheid. Vanuit die grondhouding zetten wij ons in voor de mens in nood.

Vincentius a Paulo

In Frankrijk geboren heilige die leefde van 1581 – 1660. Als ‘vader der armen’ zette hij zich onvermoeibaar in voor de armen en eenvoudigen van zijn tijd. Naast Maria, Moeder van Barmhartigheid, is Vincentius patroonheilige van onze Congregatie.