Wij zullen leven

April 2018 - Al is de Paastijd nu begonnen, onze gedachten zijn nog vol van de Goede Week en het Paasgebeuren. In deze dagen is het meer dan ooit tot me doorgedrongen dat leven en sterven 'geworteld zijn' in de diepten van-niet-weten: van waaruit leven wij, waarheen sterven wij? 
 
De mens heeft geprobeerd beide te begrijpen maar een verklarend antwoord is moeilijk te vinden. De mens, de ander en ik, blijft immers een mysterie, onkenbaar en niet te doorgronden. Dat geldt ook voor het meest dramatische in de wereld waarmee we dagelijks via de media geconfronteerd worden: oorlog, vernietiging, kruisdood, duisternis… Ook dat begrijpen we niet.
 
Opstaan en leven
Op Goede Vrijdag gaf Jezus, de gekruisigde, zijn leven voor ons. Leven en sterven horen bijeen. We zongen in de Paasnacht: 'Hoe donker het ook is, wij willen hoopvol uitzien naar een nieuw begin van leven' en we hoorden de Paasboodschap: 'Hij is opgestaan. De dood is niet het einde. Er is een toekomst die geen einde heeft!' Jezus, de Levende, Eerstgeborene uit de doden... Hij leeft! En ook wij zullen opstaan en leven. Hem achterna. Hoe troostvol zijn deze gedachten.
 
Helden
Voortdurend kwam een ander dramatisch gebeuren in me op dat ons enkele weken geleden bezighield. We hoorden dat in de Zuid-Franse plaats Trèbes een gijzeling plaatsvond. Geen uitweg leek er. Maar... een luitenant-kolonel van de gendarmerie, Arnaud Beltrame, meldde zich aan om de plaats in te nemen voor het vrijkomen van een (onbekende) gegijzelde vrouw. Hij werd neergeschoten en stierf. Hij gaf zijn leven voor een ander. Ik weet dat ik ontdaan was. Mensen als Beltrame noem ik graag 'helden'.
 
(Meer informatie over het Franse eerbetoon aan Beltrame vindt u op www.nu.nl)
 
Levengevend
Het lezen over helden en heiligen maken me bewust van dienstbaarheid en offerbereidheid. Ook wij worden uitgedaagd om ons leven te geven als gave voor anderen, zowel in ons denken als in ons doen. Zo mogen we helpen aan het geluk en het welzijn van onze medezusters en anderen, en aan de verbetering van de wereld."
 
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann, 
Provinciale overste