Wat is jouw missie?

Oktober 2019 - Deze oktobermaand is door Paus Franciscus uitgeroepen tot Buitengewone Missiemaand onder het thema: ‘Gedoopt en Gezonden’. Ter gelegenheid daarvan is ook een Magazine verschenen. Het Magazine is de vrucht van de samenwerking van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Missio, Pauselijke Missiewerken, Vastenactie, week Nederlandse Missionaris en de Nederlandse bisdommen.
 
Missie is ons als Congregatie zeker dierbaar. Velen van ons hebben een groot deel van hun leven mogen doorbrengen in Suriname, Indonesië, Zimbabwe, Brazilië en de Filippijnen. Prachtig en dikwijls moeilijk werk is er verricht!
 
Missie is veelkleurig en veelvormig
Missie is overal, ver weg, maar ook dichtbij. De vorm van missie verandert, de inhoud blijft: over letterlijke en figuurlijke grenzen heen werken aan het Rijk van God en je inzetten voor je medemens. Iedereen heeft een missie en geeft daar vorm aan: door actie, door present te zijn, door het uitdragen van de Blijde Boodschap of gewoon door wie je bent en hoe je leeft.
 
Missie in deze tijd – wat is mijn missie?
Onze Constituties zeggen in Artikel 18:
"Met een open oog voor de concrete omstandigheden en een eerlijke kijk op de eigen mogelijkheden, zal ieder van ons haar eigen zending vervullen."
 
Een opdracht die voor ieder van ons, welke leeftijd we ook hebben, uitvoerbaar is. Natuurlijk denken we ook, soms met een beetje heimwee, terug aan ons werkzame leven, maar wij leven nu. Ieder mag ook nu haar zending, haar missie, op eigen manier beleven. En in ons leven gaat het dikwijls om kleine dingen, gewone situaties, die groot en waardevol zijn in de realiteit. In de volgende tekst proefde ik daar iets van:
 
Elke dag belooft een verrassing te worden
voor de aandachtig-langzame kijker.
 
Elke dag kan vol van verhalen raken 
voor wie stilte en rust weet te beminnen.
 
Elke dag kan een volledig leven worden
voor wie vandaag weet te leven.
 
Elke dag kan de moeite waard worden
voor wie zichzelf en anderen weet te waarderen.
 
Elke dag belooft een mooie dag te worden
voor wie een glimlach schenkt en ontvangt.
 
Ik wens u allen mooie oktoberdagen toe. 
 
Zr. Mariëtte Kinker
Lid Provinciaal bestuur