Vincentiaanse Familie

De internationale Vincentiaanse familie, Famvin, verbindt twee miljoen religieuzen en vrijwilligers met elkaar rond de inzet voor de armen. Het is een overkoepelende organisatie van alle verenigingen, ordes en andere organisaties die Vincentius a Paulo als beschermheilige hebben.

In Nederland

De Nederlandse Vincentiaanse familie is eind 1997 opgericht. Aan de wieg stonden Zr. Marie-Thérèse Brinkmann (SCMM) fr. Gérard Verstijnen (CMM) en pater Wiel Bellemakers (Laz.) die destijds bijeenkwamen om te praten over de vorming van zo’n Nederlandse familie. Er bleek veel behoefte te bestaan om ervaringen uit te wisselen en samen stil te staan bij de vraag wat Vincentius als patroonheilige betekent voor diverse congregaties. In de afgelopen jaren zijn regelmatig bezinningsdagen en pelgrimstochten georganiseerd. Deze hebben de onderlinge band tussen de congregaties verstevigd en de spiritualiteit verdiept. 

Vincentiusvereniging

De Vincentiaanse Familie heeft een goed contact met de Vincentius Vereniging. Dit is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, die werkt vanuit de Vincentiaanse spiritualiteit.

Vincentiaanse spiritualiteit

Logo Vincentiaanse Familie

Inzet voor de armen, was de weg die Vincentius is gegaan. En in die arme is God te vinden, zegt Vincentius. Hij kwam op voor de armen, zieken, ontrechten, kwetsbaren in zijn tijd en samenleving. Dit deed hij niet vanuit een klooster, maar door tussen hen in 
te leven en werken. Zo ontstond de Congregatie van de Lazaristen. Samen met zijn eerste zuster Louise de Marillac riep Vincent de Congregatie Dochters van Liefde in het leven. De spiritualiteit is ook in onze tijd nog steeds actueel. In 2017 is het 400 jaar geleden dat Vincentius zijn liefdewerken begon.

Doelstelling Vincentiaanse Familie

  • Onderling contact houden, elkaar ontmoeten en wederzijds inspireren; 
  • Informeren over de Vincentiaanse Familie wereldwijd; 
  • Informeren en inspireren van ‘leken’ die in de geest van Vincentius werken, d.w.z. zich inzetten voor de armen, ontrechten, kwetsbaren in onze tijd en samenleving.

Activiteiten

Twee maal per jaar is er een ontmoetingsdag. De afgelopen jaren in ons Ontmoetingscentrum aan de Oude Dijk. Jaarlijks wordt de Vincentius pelgrimstocht georganiseerd. Door plaatsen te bezoeken die in het leven van Vincentius en Louise belangrijk waren, verdiepen zij zich in de spiritualiteit die hun leven, werk en invloed door de eeuwen heen zo bijzonder inspirerend maakt. Zowel religieuzen als anderen kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vincentiaanse Familie.
 

Contactgegevens

Secretariaat Vincentiaanse Familie, t.a.v. Fr. Ad de Kok
Slimstraat 21, 5071 EG Udenhout
E-mail: a.dekok@devuurhaard.nl
 
Namens onze congregatie is mevr. Ivonne van de Kar, vaste adviseur van het bestuur, contactpersoon voor de Vincentiaanse Familie.

Meer informatie