Verbondenheid

Het charisma van Barmhartigheid, Eenvoud en Godsvertrouwen is van alle tijden. Nu het kloosterleven in Nederland aan het verdwijnen is, kunnen mensen zich op verschillende manieren verbinden met de zusters en met hun charisma.

Vormen van verbondenheid

In de Nederlandse provincie zijn mensen verbonden met de Zusters van Liefde in onder meer:

  • de Barachgroep. Vanuit een open houding wil de groep ruimte geven aan ieder die voor langere of korte tijd tochtgenoot van de zusters wil zijn.
  • het Bezield Verband. Zusters en betrokken niet-zusters ontmoeten elkaar om na te denken over de toekomst van religieus leven.

Vormen van verbondenheid die de Zusters van Liefde van harte ondersteunen en waarbij de zusters betrokken zijn, zijn: