Provinciaal Bestuur

De Congregatie van de Zusters van Liefde is een internationale organisatie, die bestuurd wordt door het Generaal Bestuur dat zetelt in ‘s-Hertogenbosch. De zusters in Nederland vormen samen de Nederlandse Provincie. Deze wordt bestuurd door het Provinciaal Bestuur, vanuit Tilburg.

Het Provinciaal Bestuur bestaat uit drie bestuursleden. Zij worden ondersteund door verschillende adviseurs en door de medewerkers van het economisch bureau en het secretariaat.

Tijdens het Provinciaal kapittel 2016 zijn voor de bestuursperiode 2016-2020 gekozen: vlnr. Zr. Mariëtte Kinker (vicares), Zr. Celine Welten en Zr. Marie-Thérèse Brinkmann (Provinciale overste).