Pinksteren

Juni 2019 - We hebben een grote verhuizing meegemaakt. Medezusters zijn verhuisd naar de nieuwe appartementen die zijn gebouwd aan de Oude Dijk. We wonen nu in verschillende gebouwen en moeten wellicht medezusters uit onze oude groep in onze directe nabijheid missen. 
 
Elke verandering is een nieuw begin en biedt ons nieuwe kansen en mogelijkheden. Telkens opnieuw kunnen we zoeken naar de diepere betekenis van ons leven, steun vinden in ons geloof en bij elkaar, in onze gemeenschap. 
 
Lied van de wind
Het wordt Pinksteren; de vijftigste dag. Het getal zelf geeft de volheid aan van zeven maal zeven plus die ene nieuwe dag, die de volheid van de Messiaanse tijd inluidt.
 
In Handelingen 2 lezen we over de Geest die als een windvlaag op allen neerdaalt. Gods Geest wordt uitgegoten over alle mensen, slaven en vrijen, vrouwen en mannen, jong en oud. Niemand wordt buitengesloten, iedereen staat er onbevangen voor open. Het is de windvlaag die rondzingt in het Lied van de wind van de dominicaan Henk Jongerius: 
 
Wie weet van waar zij komt
in tomeloze kracht, 
verrassend onverwacht,
verfrissend hart en mond?
 
Wie weet waarheen zij gaat
meeslepend in haar vaart
en niets ontziet of spaart
wat schijnbaar stevig staat? 
 
Zo is het met de Geest
die van Godswege waait
en die vernieuwing zaait
en kracht in ons geneest.
 
Kom, adem Geest en ga
over de aarde heen
opdat wat is versteend
in nieuwe glans ontwaakt. 
 
Eerst moeten we wellicht wat op adem komen van de verhuizing, maar vervolgens hoop ik van harte dat deze frisse, meeslepende, krachtige en opwekkende Geest onder ons mag wonen. 
 
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann
Provinciale overste