Onze wens voor u allen!

 
15 december 2017 - Alweer is een jaar bijna voorbij! Kijken we achterom, dan zijn er beslist voor velen momenten geweest, die u zou willen vasthouden, die u zou willen koesteren, omdat ze u blij en gelukkig maken.
 
Wellicht waren er in het afgelopen jaar ook dagen die we het liefst snel vergeten. Ze brachten ons tegenslag, verdriet, pijn of eenzaamheid. Al deze gebeurtenissen dragen we mee in ons leven, maar het gaat erom ze een goede plaats te geven. 
 
Advent
In deze Adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest: Feest van het Licht. In ontmoetingen en spreken met elkaar laten wij gebeuren wat Huub Oosterhuis zo prachtig in een lied zegt:
 
“Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is, 
en mij toevertrouw, 
en het licht niet haat.”
 
Zo keren wij misschien terug, niet tot een droomwereld die wijzelf hebben gemaakt van onszelf en anderen, maar tot de wereld zoals de Eeuwige die koestert. Waar wij mogen worden wie wij ten diepste zijn: mensen die alleen maar kunnen leven als wij door Hem en elkaar worden gezien en bemind.
 
Wij zullen kwetsbaar en weerloos elkaar vragen om te mogen zijn wie wij zijn, zoals het klinkt in Psalm 131: "Maak mij niet groter dan ik ben, niet te klein voor de stem, waardoor ik mijn naam en bestemming herken.”
 
Steek een kaarsje op
Waarschijnlijk kent u allen de televisieprogramma’s: 'Ik steek een kaarsje op' en 'Joris’ Kerstboom'. Ik denk dat het mooi en zinvol is als ieder van ons eens bedenkt voor wie je echt van harte een kaarsje op wilt steken en wie je graag in het licht van Joris’ Kerstboom zou willen zetten.
 
Onze wens voor u allen is:
Geluk en Gezondheid voor de mensen in deze wereld, voor jou, voor mij….
Liefde, vrede en respect voor de mensen in deze wereld, voor jou, voor mij… 
Begrip en saamhorigheid voor de mensen in deze wereld, voor jou, voor mij.