Ontstaan

Joannes Zwijsen werd geboren op 28 augustus 1794 in een molenaarsgezin te Kerkdriel, Nederland. In de periode 1832-1842 was hij pastoor van de parochie ’t Heike in Tilburg. De grote meerderheid van zijn parochianen bestond uit textielarbeiders en dagloners. Zij verdienden met hard werken slechts een karig loon.

Begaan met de nood van mensen

De sociale omstandigheden waren bijzonder slecht en kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen kwam in die tijd veelvuldig voor. Zwijsen was begaan met de nood van mensen. Energiek en doortastend wist hij wegen te vinden om de nood te verlichten.

“In 1832 Pastoor dezer parochie geworden zijnde, besloot ik een Gesticht van Liefdadigheid op te rigten, uitsluitend in het belang der arme kinderen mijner parochie,die geene gelegenheid hadden eenig onderrigt te ontvangen. Ik had niets anders op het oog, dan het oprigten eener school, waarin die arme kinderen zouden onderwezen worden in lezen, schrijven, naayen en breyen”.

Het begon klein

Op 23 november 1832 sticht Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij begint klein, samen met drie zusters, vanuit een kleine woning in de Tilburgse wijk ’t Heike.

De hedendaagse congregatie

Tot ver in de twintigste eeuw zetten zusters zich in voor onder andere ziekenzorg, bejaardenzorg, onderwijs, pastorale zorg en maatschappelijk werk. Deze taken zijn nu overgedragen aan leken. In andere landen gaan Zusters van Liefde door met het geven van onderwijs en het verplegen van zieken. Zie hiervoor de website van het Generaal bestuur.