Omgaan met veranderingen

Februari 2019 - Ik heb me weleens afgevraagd hoe mijn leven er uit zou zien als alles bij het oude was gebleven. Dan zou ik niets nieuws beleefd hebben en zou ik geen enkele levenservaring hebben opgedaan. Dan zou ik niet gegroeid zijn als mens. 
 
In Mater Misericordiae hebben we de laatste maanden en de komende tijd te maken met grote veranderingen. Niemand van ons ontkomt aan wat er om ons heen gebeurt, ongeacht of we nu wel of niet zelf gaan verhuizen. Dat brengt onrust en onzekerheid met zich mee, wat heel begrijpelijk is. Aan de andere kant: wij trekken samen op, we zijn elkaar nabij en ondersteunen elkaar. Er zijn lieve mensen om ons heen, die ons bijstaan.
 
We zijn allemaal verschillend 
Voor de een is een verandering moeilijker dan voor de ander. Het probleem is vaak niet de verandering zelf, maar onze weerstand tegen de verandering. Als je zelf voor iets anders kiest, is veranderen vaak minder lastig, want je hebt er dan immers zelf voor gekozen. Een verandering waar je niet zelf voor hebt gekozen, is vaak een stuk lastiger te aanvaarden.

“Wat je op je pad krijgt, daar kun je niet altijd voor kiezen, maar hoe je er mee omgaat gelukkig wel.”

 
Soms veranderen dingen omdat ze niet meer bij het leven passen, verouderd zijn of om een andere reden. Gewend raken aan iets nieuws kost tijd. Probeer het oude los te laten en blijf niet te lang hangen in stil verdriet of andere emoties. Het goed afsluiten van het oude vertrouwde helpt bij het verwerken van een verandering en maakt dat je je eerder kunt richten op het nieuwe. 
 
Nieuwe kansen
Laten we ook proberen het goede van de nieuwe situatie te zien. Geloof dat toekomst nieuwe kansen biedt. Focus niet op de positieve kant van het oude en de negatieve kant van het nieuwe, maar draai het eens om! Richt je aandacht op de toekomst, niet op het verleden. Het verleden kun je toch niet meer veranderen.
 
Ik wens ons allen kracht, wijsheid, geduld en doorzettingsvermogen toe om goed met veranderingen om te kunnen gaan.
 
Zr. Celine Welten,
Lid Provinciaal bestuur