De Nwe Liefde Tilburg

Bgein september 2013 is de Nwe Liefde Tilburg van start gegaan, een samenwerkingsverband van uiteenlopende Tilburgse organisaties. Ook de Zusters van Liefde nemen deel aan dit project dat tot doel heeft een nieuwe taal, nieuwe beelden en nieuwe initiatieven te vinden voor barmhartige liefde. Hiermee wil de Nwe Liefde Tilburg laten zien dat inzet voor anderen van alle tijden is.

Mensen gaan doorgaans vriendelijk, behulpzaam en vol mededogen met elkaar om. Toch lijken de taal en de beelden waarin deze medemenselijkheid ooit werd uitgedrukt verdwenen, aldus de Nwe Liefde.

In de tijd dat Tilburg nog een katholiek bolwerk was, wemelde het van de aansporingen tot caritas, naastenliefde en liefdadigheid. De barmhartige Samaritaan en de goede Peerke Donders waren alom aanwezig. Nu zijn hun afbeeldingen sleets geworden en het is de vraag of en wat er voor terugkomt.

Zal het verlies van de taal van de barmhartigheid ook leiden tot verlies van de barmhartigheid zelf? Deze vraag houdt de deelnemers aan het project De Nwe Liefde Tilburg bezig en gezamenlijk proberen zij daarop een antwoord te geven.

Een nieuwe taal

De Nwe Liefde Tilburg organiseert evenementen waarin op zoek wordt gegaan naar de nieuwe taal van medemenselijkheid. Dit gebeurt met onder meer met debatten, theatervoorstellingen, filmavonden, exposities, opiniestukken, boeken en activiteiten op straat.

Meer informatie vindt u op www.nweliefdetilburg.nl