Nieuws

"Onze tante Ria is een held" vertelt neef Hans van den Berkmortel. Tante Ria is bij de zusters beter bekend als zr. Adelaïde, die op 90-jarige leeftijd is hersteld van het coronavirus. Dat haalde de krant:...

Mgr. De Korte heeft een 2e woord ter bemoediging geschreven. Klik op onderstaande link en u kunt een kort filmpje van de monseigneur bekijken en zijn bemoedigende woorden lezen....

De Zusters van Liefde worden hard getroffen door het coronavirus. Inmiddels zijn er twee overlijdens te betreuren die aantoonbaar het gevolg zijn van het virus.

Er zijn momenteel vier besmettingen geconstateerd. We...

Lees in dit nummer o.a. de belevenissen van zr. Camilla in Zimbabwe, waar zij meer dan 30 jaar woonde en werkte. Lees over de rol van de kloostertuin in het leven van de zusters en degenen die hem onderhouden. Zr. Cecile vertelt over haar hobby en mantelzorger Daniela over haar tocht naar...

Morgen organiseren de Nederlandse bisschoppen samen met de KRO-NCRV een gebedscirkel. Elk uur wordt er vanuit een ander bisdom gebeden en iedereen kan daar digitaal bij aansluiten. De dag begint met de eucharistieviering die zoals gebruikelijk op zondag wordt uitgezonden. Kardinaal Eijk gaat...

De internationale unie van generaal oversten (UISG/USG) roept zondag a.s. uit als dag van wereldwijde solidariteit en gebed - lees het hieronder - voor iedereen die getroffen is door het coronavirus. “Het is geen tijd van grote acties, maar de stille betrokkenheid van ons aller persoonlijk en...

Als vanavond om 20.00 uur in heel Nederland applaus klinkt voor alle medewerkers in cruciale beroepen – als hart onder de riem voor hun inzet – doen de Zusters van Liefde uit Tilburg mee. Zelf vanwege het virus sinds enkele dagen in isolatie, sluiten zij zich aan bij dit gebaar omdat men van...

De lezing over iconen en hun betekenis die zr. Delian de Brouwer op woensdag 25 maart a.s. zou geven, is vanwege de maatregelen rondom het coravirus afgelast. Wij houden u via deze website op de hoogte van een nieuwe datum. U kunt natuurlijk wel alvast een kijkje nemen op...

De bisschoppen vragen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en...

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten zij aan bij het recente advies...

Pagina's