Religieuzenprijs 2018 uitgereikt

Eind 2018 is in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de Religieuzenprijs 2018 uitgereikt aan het Franciscaans Jongerentreffen. De prijs, bestaande uit een beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. In 2018 sloot het thema van de prijs aan bij het jaarthema van de KNR: 'Jongeren, hun geloof en hun roeping’. 
 
Jongeren, hun geloof en hun roeping 
Religieuzen hebben ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen en hun leven te geven aan God. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst.
 
De Religieuzenprijs 2018 is daarom toekend aan een initiatief dat jongeren de kans biedt hun idealen te ontdekken en vorm te geven: Het Franciscaans Jongerentreffen.
 
Meer informatie
Logo Franciscaans Jongerentreffen 2018
Lees het uitgebreide verhaal over de KNR Religieuzennprijs 2018 op de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen www.KNR.nl.

 

 
« Terug naar overzicht