Nieuws

Op vrijdag 22 maart 2019 organiseren de Montfortanen (smm) en Luce/...

De zusters van de Commissie Missie Ontwikkeling en Vrede (CMOV) kwamen op 29 januari jl. bijeen. Ze bespraken o.a. initiatieven die de opwarming van de aarde tegengaan. Een daarvan geven we graag door: doe vandaag, op vrijdag 15 februari 2019, mee aan Warme truiendag 2019. 

Al...
Koning Winter heeft zich laten zien en dat leverde mooie plaatjes op in de kloostertuin. Gelukkig was het van korte duur, waardoor de bouwactiviteiten in de kloostertuin geen vertraging hebben opgelopen.
 
Glazen verbindingsgang
...
Op 29 januari 2019 zijn de glas-in-lood ramen uit de kleine kapel en uit de aula van het huidige woonzorgcentrum 'Mater Misericordiae' vakkundig weggehaald. Achter de glas-in-lood ramen zaten al gewone ruiten, waardoor het uitnemen voorspoedig is verlopen. De ramen worden schoongemaakt en...
Het nieuwe jaar is van start gegaan, evenals de bouwactiviteiten in de kloostertuin achter de Oude Dijk, Tilburg. 2019 wordt het jaar waarin bouwfase 1 zal worden opgeleverd. 2019 wordt het jaar van 'De grote verhuizing'. Zo'n 60 zusters zullen medio 2019 verhuizen. Maar voordat het zover...

In het blad ‘Zusters’ van maart 2018 berichtten we over het kloostertorentje van Diessen. De inwoners van het Brabantse dorp zorgden ervoor dat de toren van het voormalig St. Theresia klooster van de Zusters van Liefde werd gerestaureerd en een prominente plek kreeg in Diessen. Sinds...

Eind 2018 is in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de Religieuzenprijs 2018 uitgereikt aan het Franciscaans Jongerentreffen. De prijs, bestaande uit een beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De prijs wordt eens in de...
Het Provinciaal bestuur vindt het belangrijk dat medewerkers weten wie de Zusters van Liefde zijn en waar zij voor staan. Op 15 en 22 november jl. zijn daarom twee introductiemiddagen voor nieuwe medewerkers georganiseerd. In totaal 40 medewerkers kwamen die middagen samen in het...