Brief uitzetting Lili en Howick

Namens de Zusters van Liefde is een brief gestuurd aan staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Dit om onze zorg en ongerustheid uit te spreken over de uitzetting van Lili en Howick naar Armenië. Na de eerdere teleurstellende uitspraak dat uitzetting niet kon worden tegengehouden, is nu alsnog besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. Hieronder leest u enkele passages uit deze brief.

Passages uit de brief over de uitzetting van Lili en Howick naar Armenië

"…Het lijkt er op dat Lili en Howick niet één, maar twee keer ontheemd moeten raken. Een eerste maal verlaten zij Rusland om in Nederland aan te komen, de tweede keer worden ze gedwongen Nederland te verruilen voor Armenië. Daarnaast leven ze nu al een jaar gescheiden van hun moeder. (…)

Vanuit onze levenshouding van barmhartigheid, ons ingegeven door onze patrones Maria, Moeder van Barmhartigheid, en Vincentius, patroon van onbaatzuchtige inzet voor de medemens, voelen we ons geroepen om u te schrijven. Als Zusters van Liefde hebben we een lange geschiedenis van omzien naar de ander, speciaal naar kwetsbare vrouwen en kinderen.

Toen we nog een congregatie waren met jonge zusters konden we ons inzetten voor zorg, onderwijs en de opvang van (wees-)kinderen. Maar ook nu we op leeftijd zijn, blijven we opkomen voor de medemens in nood.

In onze eigen stad Tilburg heeft onze stem geklonken bij het verwelkomen van vluchtelingen in de wijk Fatima. In tal van vergaderingen, commissies en andere bijeenkomsten waaraan wij deelnemen, laten we horen hoe onze spiritualiteit van barmhartigheid ons ingeeft dat we mensen, waar dat maar kan, bijstaan en steunen. Dat we, waar we nog altijd kunnen handelen, dat steeds willen doen uit liefde. Die liefde gaat nu uit naar twee kinderen die ontheemd dreigen te raken."

« Terug naar overzicht