Een nieuw jaar

Januari 2019 - 2019: een gloednieuw jaar voor ons allen. Ieder mens beleeft die overgang van het oude naar het nieuwe jaar op haar eigen manier, afhankelijk van wat het afgelopen jaar je gebracht heeft. 
Woorden als vreugde, verdriet, dankbaarheid, angst, verbondenheid, onzekerheid en medeleven zijn vast wel woorden die we allemaal herkennen. Mede namens zr. Marie-Thérèse en zr. Celine wens ik u allen een kleurrijk, liefdevol en gezegend 2019 toe.
 
Vanwege de verhuizing naar de nieuwe appartementen en verpleeghuisvoorziening in de kloostertuin wordt het voor ons zusters een bijzonder jaar met veel veranderingen en voor ieder verschillend. Ondanks de goede en zorgvuldige informatie en communicatie rodnom de verhuizing zullen er beslist af en toe wel momenten zijn van onzekerheid en niet weten, maar hopelijk ook van vertrouwen op een nieuw begin. 
Laten we samen er een sprankelend jaar van maken. 
 
Ik denk dat in deze periode woorden als dromen en hopen heel goed thuishoren. Ieder jaar maak ik een persoonlijke kerst- en nieuwjaarswens en dit jaar heb ik er de volgende tekst op gezet, die ik ook graag met u allen wil delen.
 
Dromen, hopen is uitzien naar morgen
Brandstof voor mensen
Kenmerk van ons bestaan
Eigen aan mensen om verder te gaan
Dromen, hopen, wensen, verwachten,
Bidden dat er een betere wereld komt
Mensen en dromen ze zijn even oud.
Soms zelfs vormen van lijfsbehoud.
Blijf dromen blijf hopen geloven vooral
Blijf hopen blijf dromen heb lief bovenal
Doe het in daden schep ruimte geef kracht
Doe het met liefde voor die er op wacht
Want liefde is sterker dan haat en geweld
Sterker dan dood zelfs is ons verteld
Blijf geloven en hopen en dromen
In de goedheid van de mens
Dan hoor je bij God thuis, zijn eigen wens.
(auteur: onbekend)
 
Zr. Mariëtte Kinker,
Lid provinciaal bestuur