Natuur

Maart 2019 - Wie goed kijkt, ziet nieuw leven. In de kloostertuin zijn al allerlei bloemen opengesprongen en tot bloei gekomen. Sneeuwklokjes, krokussen en narcissen kondigen ons de lente aan. U en ik kunnen daar elke dag van genieten. Vol verwondering kijk ik toe hoe alles in de natuur weer tot leven komt. Deze verwondering zou ik wel met iedereen willen delen. 
 
Iemand die heel sterk verbonden is met de natuur is prinses Irene. Vaak gebruikt de prinses voorbeelden uit de natuur om iets te vertellen. In een lezing die ze in 2015 gaf, zei ze bijvoorbeeld: “Echte verandering groeit haast altijd als een plant vanuit de wortelzone naar boven.” Haar woorden spraken me aan. We zien dat om ons heen en weten dat het onszelf ook zo kan vergaan. 
 
Natuur
In haar boek Leven in verbinding vertelt prinses Irene dat steeds meer Nederlanders zich verbonden weten met de natuur, dat ze beseffen er deel van uit te maken. Ze schrijft over mensen die al wandelend of fietsend door de natuur bijzondere, betoverende momenten meemaken.
 
Verbinding
In haar levensfilosofie staat het thema ‘verbinding‘ centraal. Ze heeft het dan over een vanzelfsprekende verbondenheid met al wat leeft in onszelf en om ons heen.
 
Verbinding is voor ieder van ons een belangrijk levensthema. Daarbij gaat het om verbinding of verbondenheid op meerdere niveaus. Verbinding met jezelf om te weten wat je graag wilt en wat goed is voor jou; verbinding met anderen om te ontdekken wat je ook een ander van harte gunt; verbinding met de natuur omwille van het Mysterie dat het leven is. 
 
Magic moments
Bijzondere, betoverende momenten, ofwel ‘magic moments’ kunnen ook ons zomaar overkomen. Het zijn ervaringen die je gelukkig maken en die je een diep gevoel van verbondenheid en van dankbaarheid geven. Herkent u het? Maakt u het ook weleens mee? Ik hoop het van harte.
 
Godsgeschenk
Het boek van prinses Irene zette me aan tot nadenken en maakte me er opnieuw van bewust dat er in het leven méér is, iets dat het gewone, alledaagse leven overstijgt. Het leven zelf is een Godsgeschenk en een genade. 
 
Je moet er voor open staan en geloven en vertrouwen dat de God van de Schepping met ons is, alle dagen van ons leven. Zo ontstond vanuit lezen verwondering, vanuit verwondering dankbaarheid, en vanuit dankbaarheid gebed.
 
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann,
Provinciale overste