Meditatie

Mediatie over loslaten

Loslaten is achterom kijken zonder spijt

vooruitkijken zonder verwachtingen 

en het leven ervaren in het hier en nu.

Naar de mensen gaan

Zullen wij dan, jij en ik
met een hart van goud
in het flakkerend licht
naar de mensen gaan.

En telkens beschroomd
op de drempel staan,
de mirre van hoop
de wierook van eerbied
voorzichtig in onze handen.

Om als het kind dat nog droomt
van een wereld die goed is,
even een glimp te zien
van God zelf
die ons aankijkt
in het gelaat van de ander.

- Kris Gelaude - auteur van poëtische en spirituele teksten (België)

Dat je de weg mag gaan

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, dat je opstaat wanneer je valt,  
dat je mens mag worden in Gods ogen en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 

Andries Govaart, Anderszins - tekst en toerustiging voor ritueel en liturgie