Dat je de weg mag gaan

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, dat je opstaat wanneer je valt,  
dat je mens mag worden in Gods ogen en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 

Andries Govaart, Anderszins - tekst en toerustiging voor ritueel en liturgie