Maria Tenhemelopneming

15 augustus 2017 - Op 15 augustus vieren we Maria Tenhemelopneming, ook wel Maria Hemelvaart genoemd. Die dag vieren we hoe Maria haar Zoon Jezus in het Paasmysterie is gevolgd en met ziel en lichaam glorievol ten hemel is opgenomen. In Gods liefde leeft Maria voort en komt bij Hem tot voltooiing.
 
Paus Benedictus XVI verwoordt het als volgt:
“De Tenhemelopneming is een werkelijkheid die ook ons raakt, omdat heel helder wordt aangegeven wat onze bestemming is, die van de mensheid en van de geschiedenis. In Maria denken wij in feite na over de werkelijkheid van de glorie waartoe eenieder van ons geroepen is, evenals heel de kerk. 
 
Maria, gezegende onder de vrouwen
De passage van het Lucasevangelie, die wij lezen in de liturgie van dit hoogfeest, toont ons de weg die de Maagd van Nazareth ging om in de glorie van God te zijn. Het is het verhaal van het bezoek van Maria aan Elisabeth (Lucas 1,39.56). Daarin wordt Maria uitgeroepen tot de gezegende onder de vrouwen en zalig genoemd omdat zij geloofde in de vervulling van de woorden die de Heer tot haar gesproken had. 
 
In vreugde Geloven
En in het zingen van het Magnificat steeg haar diepe geloof met vreugde op naar God.  Zij plaatste zich tussen de armen en de nederigen die niet vertrouwden op hun eigen krachten, maar zich aan God toevertrouwden en ruimte creëerden voor Zijn grote daden in hun zwakheid.
 
Vertrouwen
Zoals Maria Tenhemelopneming voor ons een stralende toekomst opent, worden wij ook krachtig uitgenodigd meer op God te vertrouwen, meer zijn Woord na te volgen, meer zijn wil te zoeken en te vervullen, elke dag: dit is de manier waarop wij zalig worden op onze aardse pelgrimstocht en de poort van de hemel zich voor ons opent.”
 
Zr. Celine Welten, Lid Provinciaal bestuur