Liefdewerken

Als Zusters van Liefde in Nederland hebben wij ons altijd actief ingezet voor de mens in nood. Meestal op het gebied van opvoeding, onderwijs, verpleging en verzorging en maatschappelijk werk. Ondanks ons ouder worden, zetten wij ons nog steeds op eigen wijze in voor de noden in de wereld om ons heen. Dit doen wij individueel of in samenwerking met bondgenoten. 

Vrijwilligerswerk

We zetten ons nu in voor onder andere parochiewerk, pastoraat, gedetineerden, vluchtelingen en terminale zorg.

Financiële steun

Wij geven, onder strikte voorwaarden, financiële steun aan projecten die tot doel hebben mensen in nood bij te staan. Dit zijn bijvoorbeeld projecten gericht op vrouwen, kinderen en jongeren. We ondersteunen projecten waarin we zelf hebben gewerkt. Door het geven van financiële steun kan ons werk doorgaan.We bekijken altijd wat het project of de aanvraag inhoudt en of er gewerkt wordt in lijn met onze spiritualiteit. 

Commissies

In commissies besteden wij aandacht aan verschillende onderwerpen, zoals mensenrechten, missie, spiritualiteit, ontwikkelingswerk en vrede. Wij informeren en bezinnen ons op deze aandachtsgebieden. Bovendien organiseren we of nemen we deel aan activiteiten rondom deze onderwerpen.