Leven met een hart van goud

Januari 2018 - Op 6 januari vieren we Driekoningen. Een dag met een feestelijk tintje. Kinderen verkleed als drie koningen bellen bij de deuren aan, zingen een toepasselijk lied en ontvangen iets lekkers of een paar muntjes.

De Wijzen volgen de schitterende ster en komen na omzwervingen aan bij Jezus om Hem eer te brengen en Hem te aanbidden: een klein kind in een stal. God verborgen en gezien in dit mensenkind! Zij brengen Hem hun hulde en dragen koninklijke geschenken aan: goud, wierook en mirre. Zij moeten geloven, net als wij.
 
Wat kan dit Bijbelse verhaal betekenen voor ons eigen leven?
Ook wij zingen: ‘Komt laten wij aanbidden …’ en bieden als gaven ons leven, ons-zijn, ons werk, onze zwakke en sterke momenten aan als de meest kostbare geschenken die we bezitten.
 
Hart van goud
We willen leven met een hart van goud, liefdevol gericht op de ander, mensen nabij zijn in lief en leed met woorden van troost en trouw; met de wierook van ons nooit aflatend gebed, dat zal opstijgen naar de Eeuwige, - Zijn Naam zij geprezen; en tenslotte de geur van mirre die doet denken aan toewijding en volharding. Zo maakt aanbidden ons steeds meer bewust van twee dingen: wie God is en wie wij zijn.
 
Aandacht
Driekoningen, het feest van de Openbaring van God zelf aan ons en de wereld rondom ons. Dat vraagt aandacht voor het vele goede, maar ook voor het onnoemelijke kwaad en onrecht dat aan mensen gebeurt. 
 
Moge we bij het begin van dit nieuwe jaar bidden om vrede en vrijheid voor elkaar en voor alle onderdrukte en weerloze mensen.   
 
Gezegend Nieuwjaar!
 
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann,
Provinciale overste