Insula Dei, Arnhem

Een van de woonzorgcentra waar Zusters van Liefde wonen, is Insula Dei in Arnhem. Dit huis is in 1845 gesticht. In het huis hebben de Zusters van Liefde diverse liefdewerken uitgevoerd. Zo heeft het huis onder meer plaats geboden aan:

 • Bewaarscholen
 • Taal- en handwerkschool
 • Naaischool en breischolen
 • Opvoeding van weesmeisjes 
 • Bejaardenzorg
 • Schippersinternaat
 • Bijzonder onderwijs
 • Lager onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Kweekschool en internaat
 • Cursus hoofdakte
 • Nijverheidsschool

Meer informatie

Op de website van Insula Dei www.insuladei.nl vindt u meer informatie over het wonen en de zorg in Insula Dei, maar ook over de historie van het huis.