Innerlijk vrij

April 2019 - We leven in een tijd waarin op vele niveaus nogal wat onrust is, bijvoorbeeld in de landelijke, provinciale en stedelijke politiek na de recente verkiezingen. Ook in onze leef- en woongemeenschap is wat onrust, want er gaan veel veranderingen plaatsvinden. 
 
Het is een spannende tijd voor ons, of zusters nu verhuizen naar een nieuw gebouw en daar opnieuw gemeenschap opbouwen, of wanneer zusters blijven wonen in het eigen appartement in Oost of West. Daar zijn dan veel lege plaatsen om u heen en voelen zij het gemis van medezusters met wie zij al zo lang woonden. Ook deze situatie vraagt om aandacht voor gemeenschapsopbouw. We gaan persoonlijk en samen een nieuwe toekomst opbouwen.
 
Vreugde en vrede
In het onderstaand gedicht verwoordt Marinus van den Berg een opdracht voor ieder van ons. Een opdracht die we dikwijls spontaan vervullen, maar die niet altijd zo makkelijk is. Om vreugde en vrede te kunnen en mogen ervaren is het belangrijk een innerlijk vrije mens te zijn, te worden.
 
Vreugde en vrede
we blijven er naar uitzien
we blijven er naar verlangen
 
vrede en vreugde
het zijn dromen als dagelijks brood
om niet te verhongeren
 
vreugde en vrede
ze horen bij het dagelijks verlangen
ze horen bij menselijke levenskunst
 
vrede en vreugde
laten we ze handen en voeten geven
nu en in de toekomst.
 
Innerlijke vrijheid
Vrede en vreugde en innerlijke vrijheid zijn grote idealen in het leven van iedere mens, maar wel van belang om in goede balans te blijven. Innerlijke vrijheid betekent het gevoel hebben dat je bij jezelf thuis bent; het gevoel hebben dat je bij de Bron bent, het gevoel hebben dat je niemand overheerst en dat je door niemand overheerst wordt. En dat geeft vreugde.
 
Aanvaarden
Innerlijke vrijheid betekent ook dat je leert aanvaarden wat onherroepelijk is in je leven, dat je niet zwicht voor menselijk opzicht, dat je zegt wat gezegd moet worden en dat je je niet bedreigd voelt door anderen. En dat geeft een gevoel van vrede. 
 
Mildheid
Innerlijk vrij zijn laat je mild zijn, omdat je veel begrijpt en niet te gauw oordeelt, omdat niets menselijks je vreemd is. Naarmate je innerlijk vrij bent, heb je veel energie over om werkelijk bij anderen te zijn en om er ook voor een ander te zijn. Iemand die innerlijk vrij is, straalt iets van God uit.
 
Van harte wens ik u allen en onze onmisbare medewerkers een inspirerende tijd van voorbereiding toe, en hopelijk met wat vreugde en vrede!
 
Zr. Mariëtte Kinker,
Lid Provinciaal bestuur