Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt vier keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

'Zusters' nr. 66, september 2018

Voor deze najaarseditie hebben we weer een keuze gemaakt uit de vele onderwerpen die leven in de Nederlandse Provincie. Marion Wolters, voormalig coördinatrice in Angeli Custodes, blikt terug op de (bijna) 20 jaren waarin ze bij de zusters in Raalte werkte. En de nieuwe pastores in Mater Misericordiae, Miranda Vroon-van Vugt en Rikie Bansberg, kijken verwachtingsvol uit naar wat komen gaat.
 
Judith de Raat vertelt over haar eerste 100 dagen als bestuurssecretaris en hoofd bestuursbureau van de Nederlandse provincie. Zij ondersteunt het bestuur op vele vlakken. Samen met het bestuur en met haar naaste collega’s streeft ze naar de best mogelijke zorg voor de zusters.
 
Kijkje in de (ver)bouw
Vanzelfsprekend is zij nauw betrokken bij de (ver)bouwactiviteiten aan de Oude Dijk en in de kloostertuin. In het voorjaar van 2019 gaan 60 zusters verhuizen, deels naar het nieuwe verzorgingstehuis, deels naar de nieuwe appartementen. Op 9 juli jl. hebben zusters voor het eerst een kijkje kunnen nemen in de nieuwe woonruimten. Op de middenpagina’s van dit blad kunt u aansluiten bij de rondleiding.
 
Verhuizen
Maar ook in de afgelopen en komende maanden is en wordt er volop verhuisd. Steeds meer zusters nemen hun intrek in de appartementen van Mater Misericordiae. Zr. Thea Kortendijk komt in oktober vanuit Raalte naar Tilburg. Ze heeft de verhuisdozen al klaarstaan.
 
Kwetsbaarheid
Tijdens de themadagen in juni 2018 spraken zusters, o.l.v. Gabrielle Dorren, met elkaar over kwetsbaarheid. Met de jaren groeit het besef dat we allemaal kwetsbaar zijn: je ondervindt het aan den lijve en in een verouderende gemeenschap zie je het aan de mensen om je heen. Wat vertelt de Bijbel ons over kwetsbaarheid? En hoe ermee om te gaan?
 
Een ander leven voor Zr. Rosa Olaerts
Met dit thema komt voormalig generale overste Zr. Rosa Olaerts ook regelmatig in aanraking tijdens haar bezoeken aan vrouwelijke religieuzen. Als visitator in het bisdom Hasselt zorgt zij voor de nodige bemoediging, begeleiding en bevestiging.
 
Wij-Wel Diessen
Het kloostertorentje van Diessen is weer ‘thuis’, lieten we u weten in het blad ‘Zusters’ van maart. Het verhaal gaat verder leest u in deze uitgave. De Diessenaren houden niet alleen het torentje, maar ook de barmhartige levenshouding van de zusters in ere.