Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt vier keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

Neem alvast een voorproefje: 
Download en lees de lezing n.a.v. het artikel over het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg (in pdf):

'Zusters' nr. 69, juni 2019

Op 21, 22 en 23 mei  jl. was het eindelijk zover: 34 zusters verhuisden naar hun nieuwe appartementen in de Tilburgse kloostertuin. In deze uitgave vindt u een foto-impressie van deze hectische verhuisdagen. 
 
In oktober 2018 gingen de themadagen voor zusters over verandering en hoe daarmee om te gaan. Gabrielle Dorren, die deze themadagen begeleidde, wijdt er een mooi artikel aan op. Verhuizen is afscheid nemen en loslaten, ondervond Zr. Marie-Elise Rooijakkers, evenals haar medezusters. Zij organiseerde een expositie om haar zelfgemaakte schilderijen te verkopen voor een goed doel.
 
Blik op de toekomst
Verhuizen is ruimte maken om het nieuwe tegemoet te gaan. Dat is niet altijd eenvoudig. Desondanks blijven zusters vertrouwen op de dragende kracht van het geloof. Van daaruit richten zij moedig, met elkaar en stap voor stap, de blik op de toekomst. 
 
Blijvende zorg voor de zorg 
In het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg werkt de congregatie samen met andere kloosterordes aan blijvende aandacht voor goede zorg. 
 
Zusters in Indonesië
Zr. Dorine Drost, lid van het generaal bestuur, vertelt over de jonge zusters in Indonesië en over het weeshuis dat een aantal van hen heeft opgericht op het eiland Nias. 
 
Zoekenden
Zr. Veerle De Belder en Zr. Ursula van de Ven zijn vanuit de congregatie en de KNR contactpersonen voor mensen die ‘zoekende zijn’ en zich aangetrokken voelen tot het religieuze leven. Zij begeleiden deze jonge mensen bij het onderzoeken van hun roeping. 
 
Zorg voor de schepping
Duurzaam zorg dragen voor de schepping is een thema dat Zr. Wil Volman aan het hart gaat. Zij gaat in op hoe ieder van ons daaraan kan bijdragen.
 
“De zusters zijn een voorbeeld voor ons om zorg te dragen voor elkaar en zo de wereld een stukje mooier achter te laten dan we deze vonden,” schrijven de bewoners van de voormalige Jozefmavo in Tilburg. Dat deden zij naar aanleiding van hun bezoek ‘rond de koffiepot’ bij hun buren, de zusters aan de Oude Dijk.
 
Er zullen altijd liefdewerken nodig zijn, en er zullen altijd mensen zijn die zich daartoe geroepen voelen.