Informatieblad

De Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde geeft het informatieblad ZUSTERS uit. Het is een blad voor en door zusters, met als doel elkaar te informeren en te inspireren. Het blad verschijnt vier keer per jaar. ZUSTERS is ook in gesproken vorm beschikbaar. 

U kunt zich gratis abonneren op het blad ZUSTERS.

Neem alvast een voorproefje: 
 

'Zusters' nr. 67, december 2018

Het jaar 2018 is bijna ten einde. Dankbaar nemen we in deze uitgave afscheid van dit oude jaar. We kijken ook liefdevol en vol vertrouwen uit naar wat 2019 zal brengen.
 
Met de vlag in top en een feestelijk samenzijn vierden de zusters begin november het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe verpleeghuisvoorziening en de 40 woonappartementen voor zusters. Deze eigentijdse woonruimtes zullen in 2019 worden opgeleverd. De voorbereidingen voor de verhuizing van 60 zusters zijn inmiddels in volle gang. Het verhuisteam onder leiding van mevr. Yvonne van Riet vertelt er meer over in de rubriek ‘De pen is voor…’.
 
Iedere dag iets nieuws beginnen
Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. “God begint iedere dag iets nieuws en nodigt ons daartoe ook uit,” geeft pastor Rikie Bansberg de zusters ter overweging en ondersteuning mee.
 
103 jaar
Zr. Henriëtte Schuring begon op 27 september jl. al aan een nieuw levensjaar. De op dit moment oudste Zuster van Liefde werd tijdens de ochtendmis feestelijk toegezongen door haar medezusters. 
 
Kijkje in de keuken
Chefkok Jeff Colton gunt ons een kijkje in de compactkeuken. Sinds juni 2018 verzorgen hij en zijn team van hieruit de maaltijden voor de zusters in Mater Misericordiae.
Zijn enthousiasme om gezonde, gevarieerde maaltijden te bereiden met duurzame ingrediënten werkt aanstekelijk. Loop ook met zusters en medewerkers mee door de Verspillingsfabriek. 
 
Mooie ontmoetingen
In dit blad vindt u verder een (foto)verslag van het evenement ‘Tussen Klooster, Kwetterie en Kerk’ dat in september plaatsvond. Ook blikken we terug op een zeer geslaagd bezoek bij de bewoners van de voormalige Jozefmavo aan de Tilburgse Oude Dijk. Mooie ontmoetingen en uitwisseling vonden ook plaats tijdens de introductiedag voor nieuwe medewerkers van de congregatie.