Film

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van onze congregatie maakte Stichting Verhalis de film 10.000 Zusters van Liefde. In de afgelopen jaren heeft Verhalis diverse kloosterverhalen op film vastgelegd, ook van Zusters van Liefde. Zij maakten o.a. een serie over het leven van kloosterlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

10.000 Verhalen van Liefde

In 2007 bestonden de zusters van Liefde 175 jaar. In zeven verhalen worden verschillende aspecten van hun leven getoond. Door cultuur en tijd bepaald, heeft iedere zuster in deze geschiedenis haar eigen verhaal.

Trailer (15 minuten)

Kloosterverhalen

In de serie kloosterverhalen zijn verhalen van acht Zusters van Liefde op film vastgelegd. De korte verhalen geven een beeld van het kloosterleven, zoals deze zusters dat hebben beleefd. Twee zusters vertellen over wat zij meemaakten tijdens in W.O. II.