Congregatiegebed

Het congregatiegebed, geschreven door Zr. Engelmundis Nijssen, spreekt ons nog steeds aan. In de Nederlandse provincie wordt dit met enige regelmaat gebeden. In andere delen van de congregatie bidden de zusters het dagelijks.

Gebed van de Congregatie

 
Maria, Moeder van Barmhartigheid,
onze Patrones als Zusters van Liefde,
 
Wees voor ons een voorbeeld van barmhartigheid
in eenvoud en openstaan in dienstbaarheid,
voor de noden van de mensen om ons heen,
naar de oorspronkelijke inspiratie van onze Stichter.

Help ons te erkennen dat we gekozen zijn
om verder te reiken dan wat we zelf zijn.
 
Help ons de uitdaging te zien
tot een leven van geloof en liefde door barmhartigheid,
en, in het bewustzijn van onze eigen beperktheid,
samen, als groep, aan die oproep te beantwoorden.
 
Bid voor ons, Maria,
dat uw Zoon centraal mag staan in ons leven
nu wij samen de toekomst tegemoet gaan.
 
Bid voor ons,
dat wij moedige vrouwen mogen zijn,
in voortdurende aandacht
voor wat God van ons vraagt.
Amen.