Beweging van Barmhartigheid

Een groot aantal Zusters van Liefde is aangesloten bij de Beweging van Barmhartigheid. Dit is een beweging die mensen wil samenbrengen die verlangen te leven en te werken vanuit een spiritualiteit van barmhartigheid.

De grondslag van de beweging van barmhartigheid vormt de intentieverklaring, die in gezamenlijk overleg en bezinning tot stand is gekomen. Daarin is de spiritualiteit en missie van de beweging verwoord.

Meer informatie

www.barmhartigheid.nl

Regionale Beweging van Barmhartigheid

Op verzoek van de landelijke Beweging hebben Zr. Mariëtte Kinker en Zr. Marie-Thérèse Brinkmann in maart 2010 de Regionale Kring van Barmhartigheid – Tilburg opgericht. ‘Tilburg, een barmhartige stad?!’ is het hoofdthema. 

Voor meer informatie of aanmelden voor een bijeenkomst, kunt u contact opnemen met Zr. Mariëtte Kinker: via tel. 013-4672395 of per e-mail m.kinker@planet.nl.

Download: