Angeli Custodes, Raalte

Een van de woonzorgcentra waar Zusters van Liefde wonen, is Angeli Custodes in Raalte. Dit huis is in 1858 gesticht. In het huis hebben de Zusters van Liefde diverse liefdewerken uitgevoerd. Zo heeft het huis onder meer plaats geboden aan:

  • Bewaarschool
  • Bejaardenzorg
  • Taal- en handwerkschool
  • Breischool
  • Lager onderwijs
  • Ziekenzorg

Meer informatie

Op de website van Zorggroep Raalte www.zorggroepraalte.nl vindt u meer informatie over het wonen en de zorg in Angeli Custodes, en over de historie van het huis.