Adventstijd

December 2018 – Op zondag 25 november jl. genoot ik van ‘Hart dat luistert’, de theatervoorstelling van Carmina Ludens in de grote kapel. Dit was ter gelegenheid van de 186e stichtingsdag van de congregatie. Op sommige momenten werd ik diep geraakt door de liederen, door de voorgelezen teksten van Dag Hammarskjöld, Etty Hillesum en anderen. 

In deze Adventstijd klinken de woorden: ‘Wees waakzaam en houd moed.’ Kort gezegd betekent het: heb aandacht voor .., luister, wees alert en ontvankelijk voor de komst van Jezus Christus in je leven. We worden in deze tijd uitgedaagd om te blijven zoeken naar compassie, mededogen en barmhartigheid. 
 
Hart dat luistert
We worden uitgenodigd om een hart te hebben dat luistert en dat zich ontfermt over zwakkeren in de eigen omgeving en in de samenleving. Om een kritisch oog te houden dat niet wegkijkt van wat mensen elkaar aandoen door de ellende van oorlog en terreur. Er is duisternis alom. 
 
Ik vraag me weleens af: waar halen mensen in godsnaam de kracht en moed vandaan om staande te blijven, om liederen te blijven zingen, om zich te blijven bekommeren om anderen? Blijkbaar krijgt de duisternis toch geen vat op hen.
 
Kerstmis
We leven toe naar Kerstmis: het feest van de geboorte van Jezus, Messias, Zoon van God, Zoon van mensen. Zacht horen we engelen zingen voor de Nieuwgeborene. We luisteren naar verhalen over de herders, die opgetogen hun schapen tonen en koningen die hun geschenken brengen om Hem te eren. Na zinloze duisternis zal er licht schijnen.
 
Maria, Moeder van Barmhartigheid
Tijdens de voorstelling stond een andere persoon centraal: Maria, Moeder van Barmhartigheid. We lezen bij Jesaja over haar:
 
  ‘Zie, een jonge vrouw is zwanger
  en brengt een zoon ter wereld
  die heten en zijn zal 
  Immanuel, God met ons’. (naar Jesaja 7, 10-14)  
 
 Maria, een krachtige vrouw die luistert naar God en haar innerlijke stem, zoals we horen in haar Magnificat. Voor wie gelooft wordt Gods belofte waar. (Jeremia 38, 14-16)
 
Visioen van Liefde en Vrede
We bidden dat het tijdloze en universele visioen van liefde en vrede eens werkelijkheid mag worden en dat gerechtigheid eens zal zegevieren. Mogen waakzaamheid, standvastigheid en gebed ons op weg zetten naar Kerstmis
 
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann,
Provinciale overste