Het achtste werk van barmhartigheid

November 2019 - “Vanuit de kracht van onze onderlinge verbondenheid vinden wij, Zusters van Liefde, op de plaats waar wij wonen, manieren om de heelheid van de schepping onder de aandacht te brengen en te houden. Vanuit het besef dat Gods scheppingswerk aan ons allen is toevertrouwd, willen wij zorgvuldig en met respect omgaan met alles wat ‘Moeder Aarde, ons gemeenschappelijk huis’ ons biedt. Paus Franciscus noemt dat het achtste werk van barmhartigheid.” 
 
Bovenstaande is een aanbeveling uit het Provinciaal Kapittel 2016. Veel mensen zijn net als wij bezig met de vraag hoe we de aarde kunnen beschermen en goed achterlaten voor de volgende generaties. Hoe mensen met de natuur omgaan is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Milieu en duurzaamheid zijn begrippen die hoog op de politieke agenda staan.
 
Verantwoordelijkheid
Samengevat betekent duurzaamheid: geen uitputting van grondstoffen, zuinig zijn met energie, geen roofbouw op de natuur en zorgen dat de komende generaties genoeg hebben om van te leven en hun energie op te wekken.
 
Moeder Aarde
In het boek Genesis kun je al in het eerste hoofdstuk lezen dat wij de aarde mogen gebruiken en dat we erover mogen heersen. Dat betekent niet dat we alles met de natuur mogen doen wat we willen. Heersen over de aarde betekent dat wij er verantwoordelijk voor zijn en dat we op een goede manier met de aarde moeten omgaan.
 
In den beginne
De scheppingsverhalen in Genesis laten zien dat wij mensen een eigen, unieke plek en rol hebben in Gods creatie. Maar tegelijkertijd zijn we ook onderdeel van de schepping en zijn we er afhankelijk van. We hebben immers lucht en water nodig om te leven. Ook weten we dat onze manier van leven invloed heeft op alles wat God gemaakt heeft. We kunnen goed voor de aarde zorgen en haar tot bloei brengen, of haar aantasten en vervuilen. 
 
Schoonheid
Als het om duurzaamheid gaat, kunnen we verschillende motieven hebben om ons daarvoor in te zetten. Zo kun je er voor kiezen om voor de schepping te zorgen omdat je zo enorm geniet van haar schoonheid. 
 
Noodzaak
Maar je kunt je ook verplicht voelen om je in te zetten voor een duurzame wereld omdat je daarvan de noodzaak inziet, of omdat je nu eenmaal doordrongen bent van de opdracht om goed te zorgen voor wat je is toevertrouwd. 
Los van al deze motieven hebben wij onze kapittelaanbeveling als oproep aan ons om ook dit achtste werk van barmhartigheid, naar ieders eigen vermogen, handen en voeten te geven.
 
Zr. Celine Welten,
Lid Provinciaal bestuur