Aandachtig leven

September 2018 - Tijdens de vakantie had ik drie heerlijke weken om uit te rusten, veel te lezen en kritisch na te denken over mijn en ons leven. Het lijkt wel of alles steeds sneller gaat. We moeten oppassen dat het leven daarmee ook niet oppervlakkiger wordt.
 
Door de moderne communicatiemiddelen wordt iets even vluchtig aangereikt, daarna wordt ongeduldig overgestapt op een ander onderwerp. Dat houdt me wel vaak bezig. Terwijl het verlangen naar een diepere laag van leven wel aanwezig is en ieder van ons probeert om te luisteren naar wat er plaatsvindt in ons eigen hart.
 
Ruimte en aandacht voor de ander
In het meest recente bulletin van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) wordt de vraag gesteld naar een goede invulling van het apostolaat van de ouder wordende religieus. Bij het proces van het ouder worden hoort dat we niet meer zoveel van onszelf ‘moeten’, maar dat we wel ruimte en aandacht weten te geven aan onze naaste(n).
 
Belangrijk is daarbij het gesprek met elkaar over hoe ikzelf in het leven sta en wat voor mijzelf essentieel is. En dat we geïnteresseerd blijven in wat in eigen omgeving en in de wereld plaatsvindt.
 

"We maken deel uit van een groter geheel. Om dat te ontdekken hoef je niets anders te doen dan je te ‘openen’ en aan de gewone dingen je aandacht te geven."

Ons charisma doorgeven
Voor ons geldt daarnaast de vraag: hoe kunnen we ons charisma, iets van onze spiritualiteit en erfgoed, doorgeven aan wie na ons komt? Begin mei vond in Rome een ontmoeting plaats tussen leden van de verschillende vormen van het Godgewijde leven, met als doel te reflecteren over de diversiteit van het religieus leven. Paus Franciscus vraagt zich af: "Wat zijn de dingen waarvan de Geest wil dat ze krachtig aanwezig blijven in het Godgewijde leven?" Vervolgens benoemt de paus drie pijlers die volgens hem erg belangrijk zijn: gebed, armoede en geduld. 
 
Gebed, armoede, dienstbaar zijn
Samen vormen wij een religieuze gemeenschap van mensen die allen, vanaf hun professie tot hun dood, zusterschap willen beleven, naar elkaar toe en naar iedereen die ons nodig heeft. Daarom behoren gebed, armoede en dienstbaar zijn tot de rode draad in ons leven. Juist deze maand vieren we enkele belangrijke feesten: Maria, Moeder van Barmhartigheid en Vincentius à Paulo, mensen die hun geloof op authentieke wijze gestalte gaven en daarvan getuigden. Als zusters ontmoeten we elkaar bij deze bijzondere vieringen. 
 
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann,
Provinciale overste