Home

Morgen organiseren de Nederlandse bisschoppen samen met de KRO-NCRV een gebedscirkel. Elk uur wordt er vanuit een ander bisdom gebeden en iedereen kan daar digitaal bij aansluiten. De dag begint met de eucharistieviering die zoals gebruikelijk op zondag wordt uitgezonden. Kardinaal Eijk gaat...

De internationale unie van generaal oversten (UISG/USG) roept zondag a.s. uit als dag van wereldwijde solidariteit en gebed - lees het hieronder - voor iedereen die getroffen is door het coronavirus. “Het is geen tijd van grote acties, maar de stille betrokkenheid van ons aller persoonlijk en...

Als vanavond om 20.00 uur in heel Nederland applaus klinkt voor alle medewerkers in cruciale beroepen – als hart onder de riem voor hun inzet – doen de Zusters van Liefde uit Tilburg mee. Zelf vanwege het virus sinds enkele dagen in isolatie, sluiten zij zich aan bij dit gebaar omdat men van...

De lezing over iconen en hun betekenis die zr. Delian de Brouwer op woensdag 25 maart a.s. zou geven, is vanwege de maatregelen rondom het coravirus afgelast. Wij houden u via deze website op de hoogte van een nieuwe datum. U kunt natuurlijk wel alvast een kijkje nemen op...

De bisschoppen vragen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en...

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten zij aan bij het recente advies...

Zr. Marie-Thérèse schrijft over hoop en verwondering in een kwetsbare periode. Ieder van ons weet dat ziek zijn niet eenvoudig is. Ook voor mij niet, toen ik eind december getroffen werd...

Op 11 maart is bij een bewoner van Mater Misericordiae het coronavirus vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zijn passende maatregelen genomen. Ook geldt voor Mater Misericordiae dat er vanaf heden en tot nader order geen bezoek ontvangen wordt.

Voor het voorstel van zr. Tarcies Lippus aan het Overlegorgaan, om namens alle zusters een blijk van medeleven en steun aan de paus te sturen, kreeg zij direct alle handen op elkaar. Het Provinciaal bestuur heeft vorige maand onderstaande brief – in het Italiaans vertaald – aan paus Franciscus...

Op dinsdag 11 februari brachten de ‘zusters uit Arnhem’ een bezoek aan de Oude Dijk. Zr. Theresia Eliesen en zr. Hennie Ruimers wilden graag met eigen ogen de nieuwbouw zien Na een hartelijke ontvangst volgde een warme ontmoeting met zusters die heel lang in Arnhem hebben gewoond en in de...

Pagina's