185 jaar Zusters van Liefde

23 november 2017 - Het was in 1832 dat pastoor Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde stichtte. Dat jaartal staat diep in ons geheugen gegrift.

Zwijsens barmhartige levenshouding van toewijding aan de allerarmsten in de samenleving is voor veel Zusters - in deze 185 jaar – persoonlijk en als gemeenschap een voorbeeld geweest van liefde, van bezorgdheid en het levendig houden van ons charisma.
 
Jezus is de Weg
Onze voorgangsters en wij hebben in al die jaren naar best vermogen ons ingezet voor de werken van barmhartigheid en gerechtigheid, door hard te werken in alle eenvoud. Ook in 2017 blijven wij zoeken naar de zin van ons menselijk bestaan, waarin Jezus van Nazareth onze tochtgenoot, de Weg is. Zijn en onze liefde voor het Mysterie van het leven, dat wij God mogen noemen, komt vooral tot uitdrukking in Zijn en ons dienstbaar zijn aan andere mensen en “valt samen met sociale rechtvaardigheid” (Emmanuel Levinas).
 
"Behoedt Gij mij, God, ik vertrouw op U, Gij wijst mij de weg ten leven; bij U is vreugde, eeuwige vreugde." (t. Berne/liturgie; m. Taizé.)
 
Barmhartigheid verbindt ons
Ook al denken wij niet altijd hetzelfde over de invulling van bepaalde zaken, toch drukt het charisma van barmhartigheid onze verbondenheid uit. Ik troost me met de gedachte ‘dat God barmhartige liefde is, dat vergeven Hem eigen is en dat Hij vergeeft en nieuw leven schenkt. Barmhartigheid is het diepste van de liefde, is goddelijk. Hij alleen kan dit, Hij en degene aan wie Hij Zijn liefde meedeelt’ (Uit: ‘Over de drempel ~ bidden in de ochtend en de avond van Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen, p. 502)
 
Hoop, geloof en liefde
Uit die liefde ontstaat het geloof, de hoop en de zekerheid dat wij door Christus bemind worden. Zo willen we Hem volgen en Hem in de anderen zien. Mag ik dat misschien ook de persoonlijke verantwoording noemen die wij tegenover elkaar hebben en die zich natuurlijk blijft voortzetten in de komende jaren.
 
Jubileum
Wij vieren feest: 185-jarig bestaan in grote dankbaarheid. Het is een dag van ontmoeting met eigen zusters, medewerkenden en tochtgenoten, een dag vol herinneringsverhalen over het verleden en het heden. Maar ook vooruitkijkend naar de ons gegeven toekomst hoe we als Congregatie samen Zusters van Liefde mogen zijn. Laat het een feestdag zijn in grote verbondenheid met medezusters van eigen provincie en in de andere provincies.
 
Zr. Marie-Thérèse Brinkmann, Provinciale overste