Provinciaal Kapittel 2016

Tot november 2016 zijn wij, Zusters van Liefde van de Nederlandse provincie, met elkaar in kapittel. We gaan met elkaar in gesprek over het thema ‘Barmhartigheid verbindt ons’. We hopen op een inspirerend kapittel waarin Gods geest ons nabij zal zijn.
 
Eens in de vier jaar vindt een grote bestuursvergadering plaats in de Nederlandse Provincie. Hierin blikken de kapittelleden onder meer terug op de afgelopen bestuursperiode en kijken zij vooruit naar de toekomstige bestuursperiode. Bovendien wordt een nieuw Provinciaal Bestuur gekozen.
 
Opening Provinciaal Kapittel 2016
Op zondag 15 mei, Eerste Pinksterdag, hebben wij ons Provinciaal Kapittel 2016 geopend. Pinksteren, het feest van de gave van de Heilige Geest, is dé dag om ons kapittel samen te openen. Dit deden we tijdens de Eucharistieviering in de kapel van de Oude Dijk in Tilburg. De viering is ook in de woonzorgcentra in Arnhem en Raalte gehouden; op woensdag 18 mei in Insula Dei en op donderdag 19 mei in Angeli Custodes. 
 
Kapittelvergadering
In de afgelopen maanden zijn negen zusters gekozen als kapittelafgevaardigden en twee reserveleden.
 
Van 16 t/m 23 november komen de gekozen zusters en bestuursleden bijeen in ons Ontmoetingscentrum. Zij bespreken het beleid en doen aanbevelingen voor de komende jaren. Bovendien kiezen zij zusters voor het nieuwe bestuur. Dit doen zij onder leiding van pater Wim Holterman osfs en mevr. Judith de Raat.
 
Thema
Het centrale thema van het Provinciaal Kapittel 2016 is ‘Barmhartigheid verbindt ons’. We onderscheiden daarin zeven subthema’s:
Barmhartigheid verbindt ons: 
  • in tijd
  • in geloof
  • wereldwijd
  • in leeftijdsfasen
  • met de noden in de wereld
  • met ons diepste zelf
  • met God
 
Beeldmerk
Speciaal voor het Provinciaal Kapittel 2016 is een beeldmerk ontworpen. Meer informatie hierover leest u in het Onderdeel Beeldmerk.
 
Bezinningskaarten
Elke maand ontvangen zusters, medewerkers en bondgenoten een bezinningskaart. Meer informatie hierover leest u in het Onderdeel Bezinningskaarten.