Provinciaal Bestuur

De Congregatie van de Zusters van Liefde is een internationale organisatie, die bestuurd wordt door het Generaal Bestuur dat zetelt in ‘s-Hertogenbosch. De zusters in Nederland vormen samen de Nederlandse Provincie. Deze wordt bestuurd door het Provinciaal Bestuur, vanuit Tilburg.

Het Provinciaal Bestuur bestaat uit drie zusters-bestuurders en twee vaste adviseurs van het bestuur, niet-leden van de Congregatie. Zij worden ondersteund door onder andere het Secretariaat en het Economisch Bureau.

Tijdens het Provinciaal kapittel 2016 zijn voor de bestuursperiode 2016-2020 als zusters-bestuursleden gekozen: vlnr. Zr. Mariëtte Kinker (vicares), Zr. Celine Welten en Zr. Marie-Thérèse Brinkmann (Provinciale overste). Zij worden bijgestaan door de twee vaste adviseurs van het bestuur, mevr. Ivonne van de Kar en de heer Willem Brok.