Organisatie

De Congregatie van de Zusters van Liefde is een internationale organisatie, die bestuurd wordt door het Generaal Bestuur dat zetelt in ‘s-Hertogenbosch. De zusters in Nederland vormen samen de Nederlandse Provincie. Deze wordt bestuurd door het Provinciaal Bestuur, vanuit Tilburg.

Meer informatie over de andere delen van de congregatie vindt u op de website van het Generaal Bestuur van de Zusters van Liefde.

Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal Bestuur bestaat momenteel uit drie zusters-bestuurders en twee vaste adviseurs van het bestuur, niet-leden van de Congregatie. Zij worden ondersteund door onder andere het Secretariaat en het Economisch Bureau.

Aantal zusters

Momenteel telt onze Congregatie 494 leden waarvan 196 zusters in de Nederlandse provincie (31-12-2016). 
Geïnteresseerd waar Zusters van Liefde in Nederland wonen? 
Bekijk het overzicht van zusters in Nederland, dd. 2016 (pdf)

Zusters van Liefde wonen verspreid over heel Nederland. Wij wonen alleen of samen met enkele medezusters. Veel zusters wonen bij of in één van de volgende woonzorgcentra: