Rozenkransgebed voor Wereldvrede

Op 9 april 2018 zullen wij als Nederlandse provincie de rozenkrans bidden voor de wereldvrede. Op 9 april a.s. (De dag van de Religieuzen) zullen wij met onze zusters in de kleine kapel in Mater Misericordiae een Mariaviering houden. 
 
Eind 2017 hebben de Nederlandse bisschoppen een oproep doen uitgaan om in het jaar 2018 – verenigd met alle katholieken in onze bisdommen –  elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden voor de wereldvrede.
 
Paus Franciscus
De bisschoppen volgen hiermee paus Franciscus, die op 8 oktober 2016 aan delegaties uit Mariabedevaartsoorden heeft gevraagd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, omdat dit gebed ons helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen. 
 
9 april 2018
Er is een lijst opgesteld van dagen waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden worden. Ook de religieuzen staan op deze lijst en wel op 9 april, als het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) zal worden gevierd. Als Zusters van Liefde geven wij hier graag gehoor aan.
 
« Terug naar overzicht