400 Jaar Vincentiaanse spiritualiteit

In 2017 herdenkt de wereldwijde Vincentiaanse Familie op verschillende manieren 400 jaar Vincentiaanse spiritualiteit. Eén van deze manieren is het houden van een viering. Samen met enkele Fraters CMM wordt voor 27 september 2017 een mooie Eucharistieviering voorbereid. Dit is de dag waarop Vincent in 1660 overleed en de dag waarop wij hem elk jaar herdenken.
 
Tomaž Mavrič CM, Algemeen Overste van de Lazaristen, heeft wereldwijd gevraagd om te kiezen voor het thema van dit speciale Vincentjaar: “…ik was een vreemdeling en jij verwelkomde mij….” (Matt 25:35). Dit onderwerp is ontegenzeglijk één van de grootste noden van deze tijd.
 
Vincentiaanse familie wereldwijd
De wereldwijde Vincentiaanse Familie, waar de Zusters van Liefde in Nederland ook deel van uitmaken, bestaat uit ongeveer 225 ‘familietakken’ in meer dan 80 landen. Dat zijn zowel verschillende congregaties als ‘lekenorganisaties’. De ‘familie’ is present op de vijf continenten waar leden ook nu werken aan het verwelkomen van de vreemdeling in hun midden. Zij werken in de gezondheidszorg, onderwijs en vorming, ontwikkelingswerk en bieden hulp aan daklozen en vluchtelingen, weeskinderen en alleenstaande moeders.
 
De Zusters van Liefde maken daarmee deel uit van een grote familie die liefdewerken doet, ook nu de zusters zelf minder actief de goede werken kunnen uitvoeren.
 
Meer informatie over de Vincentiaanse familie kunt u vinden op www.scmm.nl/vincentiaanse-familie.
 
« Terug naar overzicht