Zorg voor Moeder Aarde

Wij vinden het belangrijk uw aandacht te blijven vragen voor de zorg voor Moeder Aarde. In het bijzonder: wat kunt u zelf doen aan duurzaamheid in uw eigen omgeving? Waarschijnlijk bent u op verschillende manieren al actief. Daarom horen we graag van u wat u belangrijk vindt om door te geven aan anderen.
 
Zr. Wil Volman schreef ons het volgende hierover:
 
Wij hebben zorg te dragen voor de aarde. Huub Oosterhuis schreef een lied: ‘Van U is de aarde en die haar bewonen’. 
In Genesis 1, 26-31 staat:
"God zegende de aarde en zei: 'Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag." (Met andere woorden: draag zorg voor de aarde) 
“Laat de mens de heerschappij voeren over alles wat leeft. Ik zal jullie alle zaaddragende planten en vruchtbomen geven, die jullie tot voedsel dienen." 

De aarde is aan de mensheid toevertrouwd. Wij zijn de erfgenamen van deze aarde en zullen de aarde niet uitgeput achterlaten voor de mens die na ons komt. Met alles wat leeft dienen wij zorgvuldig om te gaan.
Alles wat leeft: mensen, planten, dieren worden door de aarde gevoed. En alle elementen die wij nodig hebben zijn op onze aarde aanwezig. 
 
Duurzaamheid en zorg voor de aarde heeft alles te maken met ons koopgedrag, met ons: met consumeren en met consuminderen.
 
Ook uw suggesties, opmerkingen of gedachten over duurzaamheid zijn van harte welkom. 
U kunt deze sturen naar provincialaat@scmm-tilburg.nl
 

 

 

« Terug naar overzicht