Generaal Kapittel, Verslag 6

Generaal Kapittel, dinsdag 13 juni 2017: Een goede nachtrust doet wonderen! Ruim voor achten zit iedereen al aan het ontbijt en een kwartier voor aanvang is de kapittelzaal gevuld met zusters die nieuwsgierig zijn naar wat de dag brengen zou.
 
De Belgische provincie is aan de beurt om de openingsviering te verzorgen. De viering eindigt heel toepasselijk met: Laat ons met dankbaarheid terugblikken naar het verleden, met passie het heden beleven en met hoop de toekomst omarmen.
 
Keuze aantal bestuursleden
Het eerste onderwerp om te bespreken, is een amendement betreffende de generale statuten art. IX-1. Hierin staat dat het generaal bestuur bestaat uit vijf leden waaronder de generale overste. Met algemene stemmen is het voorstel aangenomen om het generaal bestuur uit vier bestuursleden te laten bestaan, inclusief de generale overste.
 
Suggesties voor ICC
Vervolgens kunnen de kapittelleden suggesties aanleveren voor onderwerpen die in de komende periode in een internationale vergadering (ICC) besproken zullen kunnen worden. Er wordt gewerkt in kleine groepen. De kapittelleden komen met onderwerpen zoals mensenrechten, globalisatie, duurzaamheid en zorg voor de aarde, verbondenheid. De zusters vinden het belangrijk om manieren te vinden om de informatie uit de ICC’s te delen voor toepassing in het dagelijks leven. Het is aan het generale bestuur om alle suggesties te bekijken en te besluiten welke thema’s aan de orde zullen komen tijdens ICC bijeenkomsten. Natuurlijk steeds in goed overleg met de zusters in de congregatie.
 
Communicatie
‘Communicatie’ is het volgende onderwerp. Gevraagd wordt om in kleine, zelfgekozen groepjes de sterke en zwakke punten in de communicatie te benoemen en mogelijk aanbevelingen te formuleren voor het nieuwe bestuur. Er is veel gezegd over de communicatie. Het algemeen gevoelen is dat de Briefing in de huidige vorm en de vernieuwde website tot de sterke punten behoren. Ook de werkbezoeken en de persoonlijke ontmoetingen dragen bij aan een goede communicatie. De jongere zusters willen dat de congregatie meer gebruik maakt van de mogelijkheden die Facebook biedt. Er wordt sterk aanbevolen dat het nieuwe bestuur het Engels als internationale congregatietaal onder de aandacht brengt.
 
Generalaat
In de ICB vergaderingen van 2016 is gesproken over de mogelijkheid dat het generalaat naar Tilburg zou kunnen verhuizen. Vanmorgen heeft het kapittel unaniem besloten dat dat op termijn zal gebeuren. Tilburg is de plaats waar de congregatie gesticht is en daarmee een historisch belangrijke plaats is. Verhuizen kan niet meteen. Er zal door het nieuwe bestuur in nauw overleg met de Nederlandse provincie gekeken gaan worden naar mogelijkheden.
 
De middag wordt besteed aan de verkiezing van een nieuw bestuur die woensdagochtend zal plaatsvinden. Daarna zal het nieuws zo snel mogelijk gecommuniceerd worden met alle zusters. Die zullen daar zeker in spanning naar uitkijken.
 
Dagverslagen
Tijdens het Generaal kapittel wordt dagelijks verslag gedaan. De dagverslagen kunt u lezen bij het Kapittelnieuws.
 
Meer informatie
Alle informatie over het Generaal kapittel 2017 kunt u vinden http://sistersofcharity.nl
 

 

« Terug naar overzicht