Eindverslag provinciaal kapittel 2016

In maart jl. is het eindverslag verschenen van het Provinciaal Kapittel 2016. Het verslag geeft een beeld van de kapittelvergadering, die plaatsvond van 16 t/m 23 november 2016.
 
Met foto’s wordt iets van de kapittelsfeer weergegeven. De tekst gaat in op diverse beleidsthema’s en hoe de kapittelleden daarover met elkaar hebben gesproken tijdens de kapitteldagen.
 
De kapittelbesluiten en aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen zijn opgenomen in het verslag. Dit eindverslag verwoordt de uitgezette beleidsrichting voor de komende vier bestuursjaren. Het zal eraan bijdragen dat het gesprek gaande blijft dat we in het kapitteljaar zijn begonnen.
 
 
« Terug naar overzicht