Zorg voor Moeder Aarde

Gods scheppingswerk is aan ons allen toevertrouwd. Daarom willen we als Zusters van Liefde zorgvuldig en met respect omgaan met al wat ‘Moeder Aarde, ons gemeenschappelijk huis’ ons biedt. Tijdens de Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september 2016) heeft Paus Franciscus dat het achtste werk van barmhartigheid genoemd.
 
Duurzaamheid was een van de gespreksonderwerpen van het provinciaal kapittel 2016. De kapittelleden hebben aanbevolen om op de plaats waar zusters wonen manieren te vinden om de heelheid van de schepping onder de aandacht te brengen en te houden. 
 
Gij, Boetseerder,
met uw droomtuin voor ogen,
richt onze voeten op aarde,
leer onze handen
de aarde-tuin beheren.
 
Herstel ons zicht
op wat breek en broos
kwetsbaar en klein is.
 
Geef ons oog voor
vernietiging en vergiftiging,
onherstelbare schade
voor Uw schepping.
 
Herstel ons denken
aan vandaag en morgen.
Richt ons op duurzaamheid,
met Uw droomtuin voor ogen,
tot in eeuwigheid.
 
 

 

« Terug naar overzicht