Vrouwelijke voorbeelden van compassie

Samen met de Beweging van barmhartigheid organiseren we een Ontdekkingsreis naar vrouwelijke gestalten van compassie. In 2016 hebben we daartoe drie lezingen over vrouwelijke mystici gehouden. Dit jaar vervolgen we deze ontdekkingsreis met een Ontmoetingsprogramma en een Mariaconferentie op zaterdag 7 oktober 2017. 
 
Ontmoetingsprogramma
In het Ontmoetingsprogramma gaan we in kleine groepjes op bezoek bij een aantal bijzondere vrouwen. Zij zijn – denken wij - hedendaagse voorbeelden van compassie. Het doel is om in een persoonlijk gesprek (van ongeveer een uur) intiem en oprecht van gedachten te wisselen over de bewogenheid en drijfveren om compassievol te handelen. 
 
Inspiratie en aanmoediging
Graag willen wij ons door hen laten inspireren en aangemoedigd worden. Zo kunnen we zelf blijven volhouden om in onze eigen leef- en werkwereld een compassievolle grondhouding uit te dragen. We beginnen met vier ontmoetingen. Wellicht volgen er later meer.
 
Ontmoeting 1: Hilde Kieboom, Antwerpen
Op donderdagochtend 6 april 2017 ontmoeten we Hilde Kieboom. Zij is oprichtster en voorzitster van de Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen. Sinds 1985 biedt deze gemeenschap praktische hulp aan minderbedeelden in de wijk. Inmiddels is hun werk tot ver over de landsgrenzen heen gegroeid. In 2003 is Kieboom door Koning Albert in de adelstand verheven vanwege haar solidariteit met de zwakkeren in de samenleving.
 
Ontmoeting 2: Lilianne Ploumen, Den Haag
In april/mei bezoeken we Lilianne Ploumen. Zij was in het kabinet-Rutte II Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze heeft voor Foster Parents en Mama Cash gewerkt. In 2004 werd ze directeur van Cordaid en lid van de raad van bestuur. Als zodanig was zij ook voorzitter van de adviesraad van HIER, lid van de directieraad van Stop Aids Now! en lid van de directeurenvergadering van de Samenwerkende Hulporganisaties.  Ze strijdt op dit moment openlijk voor rechten van vrouwen en meisjes in derde wereldlanden.
 
Ontmoeting 3: Adelheid Roosen, Amsterdam
Adelheid Roosen wil ons ook graag ontvangen voor een ontmoeting, op 1 mei 2017 in Amsterdam. Roosen is als (theater, film, televisie)maker, actrice, docent steeds op zoek naar de Ander. Dat wordt o.a. zichtbaar in haar ontmoetingen met migranten, in haar succesvolle theaterstukken als ‘Gesluierde monologen’ en in de documentaire over haar moeder met Alzheimer. Regelmatig organiseert ze Wijksafari’s, waarin acteurs in adoptie gaan bij wijkbewoners om het contact met de ander te verdiepen, en deze naar het theater brengen.
 
Ontmoeting 4: Rianne Letschert, Maastricht
Op dinsdagmiddag 20 juni 2017 gaan we naar Rianne Letschert. Rianne is de eerste vrouwelijke Rector Magnificus aan de Universiteit van Maastricht. Zij is gespecialiseerd in victimologie (slachtofferschap). Letschert is o.a. betrokken bij het Libanontribunaal en zit in de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland. 
 
 
 
 
Kleine groep 
Een bezoek vindt plaats in een kleine groep (maximaal 7 personen). Per ontmoeting zal een groepje worden samengesteld op basis van de ontvangen aanmeldingen. 
 
Voorbereiding
De deelnemers ontvangen ter voorbereiding onder meer een aantal interviewvragen. Hierdoor krijgt het gesprek een zo goed mogelijke inhoud. We vragen van de deelnemers ook een korte terugkoppeling naar de andere deelnemers aan het ontmoetingsprogramma. 
 
Kosten
Reiskosten zijn voor eigen rekening. Er zijn in principe geen andere kosten verbonden aan deelname.  We streven ernaar om in groepsverband te reizen met het openbaar vervoer of met de auto (carpoolen).  
 
Aanmelding
Indien u wilt deelnemen aan dit unieke onderdeel van onze ontdekkingsreis, vragen we u om u aan te melden door een e-mail te sturen naar provincialaat@scmm-tilburg.nl.
Graag aangeven aan welke ontmoeting u wilt deelnemen en hoe we u kunnen bereiken.
We nemen daarna contact met u op om de nadere details met u te bespreken.
 
Afhankelijk van het aantal gegadigden moeten we al dan niet een selectie maken in de aanmeldingen. 
 

 

« Terug naar overzicht