Nieuwe vertaling ‘Onze Vader’

Op de eerste zondag van de Advent is de nieuwe vertaling van het Onze Vader in de Nederlandse Kerkprovincie in gebruik genomen. Het betreft twee kleine veranderingen in de laatste regels. Natuurlijk is het voor iedereen even wennen dat een tekst die we als kind geleerd hebben nu wat anders is geworden. Als bestuur van de Nederlandse provincie vinden we het belangrijk de nieuwe tekst te gaan gebruiken. 
 
In de boekjes van uitgeverij Berne-Heeswijk, die op zondag in veel kerken en kapellen gebruikt worden, wordt de nieuwe vertaling ook aangegeven.
Wij hebben boekenleggers besteld waarop de nieuwe vertaling in duidelijke letters is afgedrukt. 
 
De nieuwe vertaling luidt als volgt: 
 
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
 
Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet
in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 
 
« Terug naar overzicht