Blad Zusters december 2016

Tussen Kerst en Nieuwjaar is er weer een nieuwe uitgave verschenen van het blad 'Zusters'. In deze uitgave vindt u een fotoverslag van het Provinciaal Kapittel 2016. Het nieuw gekozen Provinciaal Bestuur siert de voorzijde. Provinciale overste Zr. Marie-Thérèse Brinkmann, Zr. Mariëtte Kinker en Zr. Celine Welten nemen de bestuurstaak vanaf 1 januari 2017 op zich. 
 
Binnen de Nederlandse Provincie zijn veel mooie voorbeelden te vinden van zusters die elkaar nabij zijn. In ontmoetingsgroep De Rik, nieuwe stijl in woonzorgcentrum Mater Misericordiae bijvoorbeeld delen zusters op een ontspannen manier lief en leed met elkaar.
 
De zusters Laetitia, Mathea en Adrienne vormden decennialang een veilige haven voor schipperskinderen en hun ouders. De drie zijn recent verhuisd van Rotterdam naar Tilburg. Saamhorigheid in Gods Geest treden zij deze grote stap in hun leven vol vertrouwen tegemoet.
 
Suriname
In het najaar was de nieuwe bisschop van Paramaribo, Mgr. Choennie, op bezoek in Tilburg. Speciaal voor hem was een feestelijke reünie van oud-missionarissen en bekenden uit Suriname georganiseerd.
 
Sint Annaziekenhuis Oss
Eind oktober was er wederom een reünie. Zr. Marie-Thérèse mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek over het Sint Anna Ziekenhuis in Oss. Zowel de samenstellers van het omvangrijke boekwerk als vier zusters die in Oss hebben gewerkt waren hierbij aanwezig. 
 
Menslievende zorg
Het boek gaat over de geschiedenis van de gezondheidszorg en de grote bijdrage die de Zusters van Liefde en andere religieuzen hieraan hebben geleverd. Ook nu nog investeert de Congregatie in de zorg, middels het project Religieus erfgoed Menslievende zorg. Vanuit dit project zijn Zin in Zorg lesbrieven verschenen voor zorgverleners van nu. 
 
Werken aan gerechtigheid
Vaste adviseur van het bestuur, mevr. Ivonne van de Kar, vertelt in de rubriek Ons Charisma hoe zij, met andere congregaties en organisaties strijdt tegen mensenhandel. Op velerlei manieren gaat het werk en de bezieling van de Zusters van Liefde door. Het Congregatiegebed op de achterzijde geeft woorden aan die inspiratie en roeping.
 
« Terug naar overzicht